ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า ไทยและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ 28 มี.ค.นี้

ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า ไทยและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ 28 มี.ค.นี้
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 14:06 )
129
ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า ไทยและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ 28 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เว็บไซต์ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่แถลงการณ์ประกาศระงับการตรวจลงตรา (ประทับตราวีซา) สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของสำนักงานบัญชาการการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาใหม่ ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยให้ยกเลิกวีซาใดๆ ที่ได้รับการประทับตราวีซาในวันที่ 27 มีนาคม, ยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือฟรีวีซา สำหรับประเทศ อินโดนีเซีย, สิงคโปร์,ไทย, ฟิลิปปินส์, บรูไน, เวียดนาม และ มาเลเซีย

ส่วนผู้ที่เดินทางจาก อิสราเอล, กาตาร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, และ บาห์เรน ต้องยินยอมกักกันตัว 14 วันในสถานที่ ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด โดยต้องงดการเดินทางด้วยรถขนส่งมวลชน

นอกจากนั้นยังยกเลิกการยกเว้นวีซาสำหรับผู้ถือ พาสปอร์ต เอเปค บิสสิเนส ทราเวล คาร์ด, สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งเขตปกครองฮ่องกง) และ เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ อีกด้วย
ทั้งนี้กำหนดการยกเลิกฟรีวีซา ดังกล่าวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 00.00 น.ของวันที่ 28 มีนาคม (คืนวันที่ 27 มีนาคม) นี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง