รีเซต

ไทย-ซาอุฯ เตรียมลงนาม MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรก ยกระดับท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ไทย-ซาอุฯ เตรียมลงนาม MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรก ยกระดับท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
TNN ช่อง16
24 มกราคม 2567 ( 11:54 )
34
ไทย-ซาอุฯ เตรียมลงนาม MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรก ยกระดับท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

โฆษกรัฐบาล เผย ไทย-ซาอุฯ เตรียมลงนาม MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรก ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ และความมั่นคงทางสุขภาพ ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง โดยการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านสาธารณสุขระหว่างไทย-ซาอุดีฯ เป็นอีกส่วนที่ต่อยอดมาจากความพยายามของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC Summit) เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2566


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หน่วยงานที่เกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security) และคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งความร่วมมือนี้ ถือเป็นการผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-ซาอุดีฯ ในมิติอื่น ๆ เพิ่มเติม


ซึ่งไทยยังได้สนับสนุนข้อมูลความพร้อมของสถานพยาบาลไทยในการให้บริการรักษาพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการในการรักษาพยาบาลของชาวซาอุดีฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีฯ รวมทั้งได้หยิบยกประเด็นด้านโอกาสและความท้าทายของการให้บริการ Wellness Thai ในซาอุดีฯ และการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) ของซาอุดีฯ มาเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาระหว่างการเจรจาอีกด้วย


ทั้งนี้ มิติปศุสัตว์เป็นอีกมิติที่เห็นความสำเร็จของความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายซาอุดีฯ ยินดีร่วมมือในการใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตและส่งออกโคเนื้อจากไทยไปยังตลาดอาเซียนและจีนกับบริษัท Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) ของซาอุดีฯ ผู้ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์รายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่ง


“นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย โดยชื่นชมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย-ซาอุดีฯ เพื่อสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยของทั้งสองประเทศ รวมถึงชื่นชมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ที่ซาอุดีฯ พร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมที่จะช่วยให้การส่งออกของไทยเข้มแข็งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญของความถ้อยทีถ้อยอาศัย ดูแล และพัฒนาความสัมพันธ์ของไทย-ซาอุดีฯ ให้ก้าวหน้าอย่างเด่นชัด” นายชัย กล่าว
ที่มาและภาพจาก รัฐบาล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง