รีเซต

คณะร่างกฎหมายลงพื้นที่ดูงานธนาคารที่ดินช่วยเหลือเกษตรกร

คณะร่างกฎหมายลงพื้นที่ดูงานธนาคารที่ดินช่วยเหลือเกษตรกร
TNN ช่อง16
20 สิงหาคม 2563 ( 16:54 )
103
1
คณะร่างกฎหมายลงพื้นที่ดูงานธนาคารที่ดินช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน  ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้นำคณะกรรมการและอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดิน เยี่ยมชมพื้นที่วิสาหกิจชุมนุมเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ 3 งาน เพื่อติดตามการบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวและนำคณะอนุกรรมการได้ดูพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการร่างพระราชบัญญัติ โดยมีนายจำรัส บำรุงแคว้น ประธานวิสาหกิจกรรมชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ พร้อมสมาชิกเข้าร่วมและนำชมพื้นที่ ซึ่งมีการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการปลูกพืชที่หลากหลาย  สามารถทำให้ชาวชุมชนดำรงค์ชีวิตอยู่ได้และยังนำผลผลิตส่วนเกินออกจำหน่ายในท้องตลาดได้อีกด้วย 

จากนั้นได้เดินทางไปที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของ บจธ.โดยมี พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมเตโช เจ้าวอาวาสวัดพทธอุทยาน (ดอยอินทรย์) นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรม และการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็นการทำเกตรอินทรีย์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และเป็นการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน และพอเพียง เพื่อให้ประชาชนใด้มีที่ทำกินอย่างเพียงพอก่อนทีจะนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน

นายจำรัส บำรุงแคว้น  กล่าวว่า เดิมมาจากชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อยและได้หันมารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อทำการเกษตรดังกล่าวทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยบริโภคสิ่งที่ผลิตได้เองซึ่งปลอดภัยจากสารเคมี ตัวอย่างที่ดินของตนในกลุ่มประมาณ 3 งานได้ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายสามารถเก็บขายได้วันละประมาณ 200-400 บาท ซึ่งทางกลุ่มได้สนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินเพราะสามาถตอบโจทย์ของเกษตรกรไทยได้ครบทั้งระบบ เพราะเนื้อหามีทั้งช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการจัดหาที่ดินทำกิน พัฒนาที่ดิน จัดหาเงินทุน ชำระหนี้สิน ให้คำแนะนำและไปจนถึงการจัดหาตลาดได้ด้วย ที่สำคัญคือการทำให้มีการนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยมากมายแต่ยังไม่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งระบบเช่นนี้มาก่อน 

นายวิรัตน์ พรมสอน รองประธานวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรชุมชน อ.เวียงชัย กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนของตนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินเพราะปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรทำไม่ได้เต็มที่ ทั้งที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าที่ดินในประเทศไทยเพียงแค่เล็กน้อยรายละเพียง 1 ไร่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ จึงเป็นคำตอบสำคัญสำหรับประเทศไทยว่าเกษตรกร 1 รายใช้ที่ดินเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งธนาคารที่ดินสามารถเติมเต็มการขับเคลื่อนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสนับสนุนเกษตรกรแบบครบวงจรทั้งระบบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

ด้าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่าครั้งนี้นอกจากจะนำคณะที่เกี่ยวข้องมาดูการพัฒนาของเกษตรกรบนที่ดินโดยใช้หลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่และช่วยสนับสนุนด้านการตลาดแล้ว ยังได้นำคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายมาดูพื้นที่จริงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 ก.ย.นี้ก่อนจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอนการนำไปสู่การประกาศบังคับใช้ต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง