รีเซต

เลขาฯศรชล.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาประมงผิดกม.-ค้ามนุษย์

เลขาฯศรชล.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาประมงผิดกม.-ค้ามนุษย์
มติชน
5 มกราคม 2565 ( 14:35 )
31
เลขาฯศรชล.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาประมงผิดกม.-ค้ามนุษย์

เลขาฯศรชล. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาประมงผิดกม. (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.ฉ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบให้ พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

โดยมี คณะกรรมการบริหารจากหน่วยงานหลักของ ศรชล. และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ รวมถึง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ

 

ด้านพล.ร.ต.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า การติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ ในครั้งนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามประกอบด้วย การดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปี งป.65 ที่สำคัญ คือการดำรงความต่อเนื่องในการกำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในส่วนของประเทศไทย จากปีที่ผ่านมาให้ปรับระดับขึ้นจากระดับบัญชี 2 กลุ่มประเทศเฝ้าระวัง (TIER2 WATCH LIST) ต่อไป โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้จะมี ตัวแทนมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) โดยมีพันธกิจหลัก คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน การค้ามนุษย์ การทำลายสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม ตลอดจนการต่อต้านการทำประมง IUU ร่วมสังเกตการณ์การติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ ของ ศรชล. ในครั้งนี้ด้วย

 

 

ในส่วนของ ศรชล.จ.สมุทรสาคร ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายฯอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการงานสำคัญ อาทิ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ศรชล. ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายภาคประมงทะเล และการปราบปรามการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 2 จนถึงปัจจุบัน การอำนวยการและประสานงานในการตั้งจุดสกัดคัดกรองทางน้ำตามสั่งการของ ศบค. และ การอำนวยการและประสานงานในโครงการรับซื้ออาหารทะเลจากกิจการภาคประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ของ ศรชล. เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความยั่งยืนของทะเล และการคุ้มครองแรงงานประมงตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป รวมทั้งพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในภาคทะเล โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Hot line หมายเลข 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง