รีเซต

BANPU ปิดดีลซื้อแหล่งก๊าซบาร์เนตต์มูลค่า 2.64 หมื่นลบ. เริ่มรับรู้รายได้ 1 ก.ค.65

BANPU ปิดดีลซื้อแหล่งก๊าซบาร์เนตต์มูลค่า 2.64 หมื่นลบ. เริ่มรับรู้รายได้ 1 ก.ค.65
ทันหุ้น
1 กรกฎาคม 2565 ( 13:27 )
150
BANPU ปิดดีลซื้อแหล่งก๊าซบาร์เนตต์มูลค่า 2.64 หมื่นลบ. เริ่มรับรู้รายได้ 1 ก.ค.65

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท BKV Corporation หรือ BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขในการซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าประมาณ 26,452 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป 

 

จากการลงทุนดังกล่าว บ้านปูสามารถขยายกําลังการผลิตในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทําให้กําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบัน ประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต BKV จึงกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์(Barnett) โดยสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงตํ่าในการผลิต ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง 

 

โดยนอกจากจะเป็นผู้ดําเนินการผลิตเองแล้วยังรวมถึงการบริหารจัดการขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จํานวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที 

 

การลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปู ในการเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกความผันผวน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง