รีเซต

ด่วน!รฟท.ขายตั๋วแค่50%ของที่นั่ง ลดจองล่วงหน้าเหลือ3วัน เริ่ม13ม.ค.นี้

ด่วน!รฟท.ขายตั๋วแค่50%ของที่นั่ง ลดจองล่วงหน้าเหลือ3วัน เริ่ม13ม.ค.นี้
ข่าวสด
12 มกราคม 2564 ( 18:22 )
90
ด่วน!รฟท.ขายตั๋วแค่50%ของที่นั่ง ลดจองล่วงหน้าเหลือ3วัน เริ่ม13ม.ค.นี้

รฟท.ใช้มาตรการขั้นสูงสุด ลดแออัดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ขายตั๋วแค่ 50% ของที่นั่ง พร้อมลดเวลาจองล่วงหน้าเหลือ 3 วัน เริ่ม 13 ม.ค.นี้

 

วันที่ 12 ม.ค.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การรถไฟฯขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้แก่ผู้โดยสาร จาก 30 วันก่อนวันเดินทางเป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

“เป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขั้นสูงสุด ในการนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้บริหารจัดการภายในสถานี และยานพาหนะเพื่อการขนส่งมวลชนทุกประเภท ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และให้สอดรับสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าพื้นที่”

 

 

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และจำหน่ายตั๋วโดยสารร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดเวลาการเดินรถได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง