รีเซต

ไฟเขียวแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 4

ไฟเขียวแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 4
TNN ช่อง16
23 สิงหาคม 2565 ( 09:55 )
93
ไฟเขียวแล้ว! ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 4

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 3/2565 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ 4 โดยจะเริ่มประกันรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 67 ซึ่งจะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 66 และงวดที่หนึ่งจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่าง ถ้าราคาข้าวโพดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8.50 บาท ตามรายได้ที่ประกันเริ่มงวดแรกวันที่ 20 พ.ย. 65 เป็นต้นไป โดยทั้งนี้ได้เตรียมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 1,669 ล้านบาท และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 452,000 ราย


สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เป็นการปลูกในช่วงแล้ง เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพด ที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากทำวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ เพราะความต้องการใช้ข้าวโพดเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 7.98 ล้านตัน แต่ผลิตได้จริงแค่ 4.96 ล้านตันเท่านั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้ได้ปริมาณการผลิต 0.8 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะนำเข้าเพื่อมาชดเชย ซึ่งโดยปกติแล้วการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหลายมาตรการ เช่น ให้ ธ.ก.สให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยจ่ายดอกเบี้ย 3.5 % รัฐบาลจะช่วย 3 % จากปกติ 6.5 % ไร่ละไม่เกิน 4,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 60,000 บาท

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี พ.ศ. 2565 -2567 เป็นเวลา 3 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ 

1.เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตั้งเป้าหมายผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดในฤดูปกติให้เพิ่มผลผลิตจาก 800 กก.ต่อไร่ เป็น 1,104 กก.ต่อไร่ ส่วนข้าวโพดหลังนาหรือที่เรียกว่าข้าวโพดแล้ง ให้เพิ่มผลผลิตจากไร่ละ 860 กก.ต่อไร่ เป็น 1,187 กก.ต่อไร่ ภายใน 3 ปี 

2. เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวโพด จากพื้นที่เดิม 801,900 ไร่ เป็น 1,106,622 ไร่ ภายใน 3 ปี

และ 3.เร่งรัดดำเนินการปลูกหรือพัฒนาข้าวโพดคุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP โดยต้องปลอดสารอะฟลาทอกซินหรือเชื้อราที่มักพบในข้าวโพดและก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง