บอร์ด BA ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 40 ล้านหุ้นตั้งแต่ 8 ต.ค.64

บอร์ด BA ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 40 ล้านหุ้นตั้งแต่ 8 ต.ค.64
ทันหุ้น
24 กันยายน 2564 ( 11:43 )
116
บอร์ด BA ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 40 ล้านหุ้นตั้งแต่ 8 ต.ค.64

ทันหุ้น-บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 ได้อนุมัติให้ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 40 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 1.90%  ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2564 จนถึงวันที่ 3 มี.ค. 2565 โดยเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์ 

 

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว และบริษัทยังจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง