'ซินเจียง' เพิ่มตำแหน่งงาน 'เขตเมือง' กว่า 2.3 ล้านอัตราใน 5 ปี

'ซินเจียง' เพิ่มตำแหน่งงาน 'เขตเมือง' กว่า 2.3 ล้านอัตราใน 5 ปี
Xinhua Thai
24 กันยายน 2564 ( 15:26 )
8
'ซินเจียง' เพิ่มตำแหน่งงาน 'เขตเมือง' กว่า 2.3 ล้านอัตราใน 5 ปี

อุรุมชี, 24 ก.ย. (ซินหัว) -- สำนักทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เผยว่าซินเจียงเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองมากกว่า 2.34 ล้านอัตรา ระหว่างการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) โดยรักษาอัตราการว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 4

 

รายงานจากสำนักฯ ระบุว่าซินเจียงออกมาตรการหลากหลาย อาทิ ปรับปรุงนโยบายการจ้างงานและการประกอบการ ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรับประกันการจ้างงานที่มั่นคงในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย แรงงานส่วนเกินในชนบท และคนที่เผชิญความยากลำบากในการหางาน

 

ซินเจียงให้ความสำคัญกับการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย ส่งเสริมพวกเขาเข้าทำงานในองค์กร มีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับรากหญ้าและด้อยพัฒนา ตลอดจนเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยสามารถรักษาอัตราการจ้างงานของคนกลุ่มดังกล่าวได้มากกว่าร้อยละ 88 อีกทั้งทุ่มเทความพยายามพัฒนาอาชีวศึกษาและจัดสารพัดโครงการฝึกอบรมการจ้างงานด้วย

 

ประชาชนในซินเจียงราว 5.95 ล้านคน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระหว่างปี 2016-2020 ซึ่งมีส่วนเปิดโอกาสให้ผู้คนกว่า 387,000 คน เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง และช่วยชาวบ้านหางานทำอีกมากกว่า 800,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง