รีเซต

ฮ่องกงปรับเพิ่ม 'อัตราค่าแรงขั้นต่ำ' เป็น 40 ดอลลาร์/ชม.

ฮ่องกงปรับเพิ่ม 'อัตราค่าแรงขั้นต่ำ' เป็น 40 ดอลลาร์/ชม.
Xinhua
2 พฤษภาคม 2566 ( 12:22 )
101
ฮ่องกงปรับเพิ่ม 'อัตราค่าแรงขั้นต่ำ' เป็น 40 ดอลลาร์/ชม.

ฮ่องกง, 2 พ.ค. (ซินหัว) -- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายเป็น 40 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อชั่วโมง (ราว 174 บาท) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ (1 พ.ค.)แถลงการณ์จากรัฐบาลฮ่องกงเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ระบุว่าผู้บริหารสูงสุดในสภาคณะบริหารได้อนุมัติคำแนะนำจากคณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำว่าด้วยการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากเดิม 37.5 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อชั่วโมง (ราว 163 บาท)กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำระบุว่าลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองภายใต้อัตราค่าแรงใหม่ ซึ่งครอบคลุมอัตราค่าแรงรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น แบบถาวร แบบชั่วคราว แบบงานประจำ หรือแบบงานนอกเวลา โดยไม่คำนึงว่าจะถูกจ้างภายใต้สัญญาต่อเนื่องตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานหรือไม่นอกจากนั้นลูกจ้างที่มีความทุพพลภาพจะได้รับการคุ้มครองด้วย ทว่าอัตราค่าแรงใหม่จะไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะกับแรงงานทำงานบ้าน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาที่หาประสบการณ์ทำงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง