สธ.ยัน! คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมวัคซีนโควิด

สธ.ยัน! คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมวัคซีนโควิด
TNN ช่อง16
3 สิงหาคม 2564 ( 14:48 )
34
สธ.ยัน! คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมวัคซีนโควิด

วันนี้( 3 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงการณ์ 

 

 

กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อ คณาจารย์ด้านสาธารณสุข ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ของคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นายแพทย์ ทวีโชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น 

 

 

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สถาบันการแพทย์ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนระบาดโควิด-19 โดยทุกท่านให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ อาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจ คณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละทำงาน เพื่อประเทศชาติและขอให้สังคมร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาท ที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง