รีเซต

ส.ส.ฟิลิปปินส์เรียกร้องบรรจุ 'ภาษาต่างประเทศอื่น' นอกจากอังกฤษ ในหลักสูตร

ส.ส.ฟิลิปปินส์เรียกร้องบรรจุ 'ภาษาต่างประเทศอื่น' นอกจากอังกฤษ ในหลักสูตร
Xinhua
24 เมษายน 2566 ( 12:42 )
48
ส.ส.ฟิลิปปินส์เรียกร้องบรรจุ 'ภาษาต่างประเทศอื่น' นอกจากอังกฤษ ในหลักสูตร

มะนิลา, 24 เม.ย. (ซินหัว) -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้ยื่นมติเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในหลักสูตรของโรงเรียนมาร์เซลิโน ลิบานัน ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาฯ ยื่นมติดังกล่าวขณะที่กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (K12) โดยกล่าวว่านักเรียนชาวฟิลิปปินส์ต้องหยิบยกแรงบันดาลใจจากโฮเซ พี.ริซัล (Jose P. Rizal) วีรบุรุษของฟิลิปปินส์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากสเปน ซึ่งเชื่อกันว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญถึง 22 ภาษาลิบานันกล่าวว่าโลกทั้งใบกลายเป็นหมู่บ้านระดับโลกที่มีตลาดแรงงานหลายภาษา ทำให้แรงงานที่มีทักษะภาษาต่างประเทศเป็นที่ต้องการอย่างมาก พร้อมเสริมว่าบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และจีน นิยมว่าจ้างพนักงานที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศที่สองได้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซารา ดูแตร์เต รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวในรายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2023 ว่ากระทรวงฯ ตั้งใจที่จะแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีนิสัยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง