รีเซต

'บิ๊กป้อง' สั่ง​ศบภ.ทอ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อ.สิชล

'บิ๊กป้อง' สั่ง​ศบภ.ทอ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อ.สิชล
มติชน
7 เมษายน 2565 ( 20:16 )
56
'บิ๊กป้อง' สั่ง​ศบภ.ทอ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อ.สิชล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 (ศสอต.4) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพอากาศที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

 

 

ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกำลังพล อุปกรณ์ และพาหนะ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยทรายทอง ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดห้วงระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา (วันที่ 5-6 เมษายน 2565) โดยได้ช่วยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนนำอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

 

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ และยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง