รีเซต

จีนออกแผน 'เศรษฐกิจชีวภาพ' เน้นโตแบบคาร์บอนต่ำ-ป้องกันโรคระบาด

จีนออกแผน 'เศรษฐกิจชีวภาพ' เน้นโตแบบคาร์บอนต่ำ-ป้องกันโรคระบาด
Xinhua
10 พฤษภาคม 2565 ( 21:31 )
82
จีนออกแผน 'เศรษฐกิจชีวภาพ' เน้นโตแบบคาร์บอนต่ำ-ป้องกันโรคระบาด

ปักกิ่ง, 10 พ.ค. (ซินหัว) -- วันอังคาร (10 พ.ค.) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เผยแพร่แผนการระยะ 5 ปี (2021-2025) ซึ่งระบุว่าจีนจะส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการต่อต้านโรคระบาด ขณะพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

 

จีนจะสำรวจชีวมวลเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงจะเสริมสร้างการป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ อาทิ โรคระบาด หรือโรคจากสัตว์และพืชแผนการข้างต้นระบุประเด็นสำคัญอีกสองประการของเศรษฐกิจชีวภาพ โดยนวัตกรรมการแพทย์จะถูกส่งเสริม ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงจะถูกปรับปรุง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันการเพาะพันธุ์เชิงชีวภาพ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง จะถูกนำมาใช้งานในการเกษตร เพื่อคุ้มครองความมั่นคงทางเมล็ดพืช และทำให้อาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นหวังเซียง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการฯ แถลงข่าวว่าการดูแลสุขภาพ เกษตรชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และข้อมูลชีวภาพ จะเป็นสี่อุตสาหกรรมเสาหลักของเศรษฐกิจชีวภาพจีนจะใช้การทดสอบทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกันโรค รวมถึงเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่างๆ ตลอดจนเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก และตลาดหลักทรัพย์นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง