รีเซต

มองโกเลียในเปิดสถาบันวิจัยโครงการ 'ผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ'

มองโกเลียในเปิดสถาบันวิจัยโครงการ 'ผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ'
Xinhua
30 สิงหาคม 2566 ( 17:18 )
10
มองโกเลียในเปิดสถาบันวิจัยโครงการ 'ผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ'

ฮูฮอต, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ได้เปิดตัวสถาบันวิจัยโครงการผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ (TSFP) ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าขนาดใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ (27 ส.ค.) โดยสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างโครงการนิเวศวิทยาระดับชาติที่สำคัญหลูฉี หัวหน้าสถาบันฯ และหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากสถาบันป่าไม้แห่งชาติจีน กล่าวว่าสถาบันแห่งใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่อุปสรรคของการก่อสร้างโครงการฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทฤษฎีและเทคโนโลยีหลัก จัดตั้งเขตสาธิตนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังอนึ่ง โครงการผืนป่าแนวกันลม 3 เหนือ ซึ่งเริ่มต้นปี 1978 แบ่งเป็น 8 ระยะ ครอบคลุมภูมิภาคระดับมณฑล 13 แห่ง ประกอบด้วยการปลูกป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2050

ข่าวที่เกี่ยวข้อง