รีเซต

ปักกิ่งปรับกฎทดสอบกรดนิวคลีอิก คุมโควิด-19 อย่างเหมาะสม

ปักกิ่งปรับกฎทดสอบกรดนิวคลีอิก คุมโควิด-19 อย่างเหมาะสม
Xinhua
1 ธันวาคม 2565 ( 13:43 )
27
ปักกิ่งปรับกฎทดสอบกรดนิวคลีอิก คุมโควิด-19 อย่างเหมาะสม

ปักกิ่ง, 1 ธ.ค. (ซินหัว) -- กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน กำหนดว่าผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการตรวจคัดกรองกรดนิวคลีอิกระดับชุมชน หากพวกเขาไม่ได้จำเป็นต้องออกจากบ้านเรือนที่พักอาศัย เริ่มตั้งแต่วันพุธ (30 พ.ย.) ที่ผ่านมาสวีเหอเจี้ยน โฆษกรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่ง แถลงข่าวว่าข้อกำหนดนี้ครอบคลุมคนหลายกลุ่ม อาทิ ผู้สูงอายุในบ้าน เด็ก และประชาชนที่ทำงานหรือเรียนหนังสือจากบ้านกรุงปักกิ่งได้ปรับปรุงความเหมาะสมของมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการสั่งยกเลิกมาตรการการจัดการแบบปิดอย่างทันท่วงทีสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และอนุญาตซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรวจพบเชื้อไวรัสฯ กลับมาเปิดทำการหลังจากปิดหนึ่งวันรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังห้ามการตั้งสิ่งกีดขวางประตูอาคารและทางเข้าชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมสั่งเปิดช่องทางสัญจรสำหรับการขนส่งทางการแพทย์ การอพยพฉุกเฉิน และการกู้ภัยด้วย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง