ขสมก. เผยพนง.-คนขับรถเมล์- กระเป๋า ติดโควิด 15 ราย

ขสมก. เผยพนง.-คนขับรถเมล์- กระเป๋า ติดโควิด 15 ราย
มติชน
2 สิงหาคม 2564 ( 22:27 )
27
ขสมก. เผยพนง.-คนขับรถเมล์- กระเป๋า ติดโควิด 15 ราย

 

เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 15 คน

 

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 30 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลกลาง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร ธรรมดา สาย 195 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 4 – 80505 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 10.10 น.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.20 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา               05.20 – 09.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 11.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา05.00 – 10.00 น.
และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.15 น.

 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เพศหญิง อายุ 48 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่
  2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 จำนวน 2 คัน ดังนี้

 

– รถโดยสารหมายเลข 4 – 4018 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 11.30 น.
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 09.15 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา05.00 – 09.10 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.55 – 10.20 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.20 – 09.50 น.

 

– รถโดยสารหมายเลข 4 – 4073 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 09.30 น.

 

 

3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 156 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 8 – 80292 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 13.30 น.

 

 

 

 

4. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 เพศชาย อายุ 46 ปี
ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่า
เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา 

 

 

5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 52 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ โปรแล็บสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 8 – 80292 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 13.30 น.

 

 

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โปรแล็บสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ

 1. เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 4 คัน ดังนี้

6.1 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80429 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.

6.2 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80443 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.

6.3 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80294 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.

               6.4 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80439 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.

 

 

7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 136 จำนวน 2 คัน ดังนี้

 

 

7.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80233 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.40 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.45 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 11.40 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 12.10 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 11.40 น.

 

7.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80497 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา06.40 – 13.00 น.

 

 

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 136 เพศชาย อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่
  29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
  จังหวัดขอนแก่น โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 136 จำนวน 1 คัน คือ

 

– รถโดยสารหมายเลข 4 – 80233 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.40 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 11.45 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564ตั้งแต่เวลา 06.20 – 11.40 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 12.10 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. วันที่ 24
กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.40 น. และวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.15 – 11.40 น.

 

 

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย อายุ 41 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
  เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 1 – 40055 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา08.10 – 12.20 น.

 

 

 1. นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 16 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนตึกแดงเขตบางซื่อ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
  เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา                                                                                                                                                                  
 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 49 เพศชาย อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ คลินิกฟ้าคราม โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
  เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสาร สาย 49 จำนวน 2 คัน ดังนี้

11.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 49 หมายเลข 8 – 55057 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น. และวันที่
26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น.

11.2 รถโดยสารธรรมดา สาย 49 หมายเลข 8 – 50011  ในวันที่ 29 กรกฎาคม2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น.  

 

 

 1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศชาย อายุ 53 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ คลินิกสหวิทยาประชาอุทิศ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
  เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 5 – 90057 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 11.35 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 12.10 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 10.15 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.28 – 10.05 น. และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 12.30 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 34 เพศชาย อายุ 58 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
  เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 1 – 40089  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.50 – 17.00 น.

 1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 134 เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่
  1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
  บนรถโดยสารธรรมดา สาย 134 จำนวน 2 คัน ดังนี้

14.1 รถโดยสารหมายเลข 7 – 50202 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 -14.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.35 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. วันที่ 24กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.20 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.55 น.

14.2 รถโดยสารหมายเลข 7 – 50295 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 14.00 น.

 

 

 1. พนักงานธุรการ ระดับ 3 อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา เขตการเดินรถที่ 8 เพศหญิง อายุ 35 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
  โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

 

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน
รถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสาร
ขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  นอกจากนี้ องค์การได้พัก
การใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผล
เป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง