เอาซะบ้าง! ผู้ว่าฯ ระยอง สั่งข้าราชการ-ผู้นำท้องถิ่น ห้ามประกันตัวผู้ต้องหาคดีพนัน

เอาซะบ้าง! ผู้ว่าฯ ระยอง สั่งข้าราชการ-ผู้นำท้องถิ่น ห้ามประกันตัวผู้ต้องหาคดีพนัน
ข่าวสด
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:25 )
17
เอาซะบ้าง! ผู้ว่าฯ ระยอง สั่งข้าราชการ-ผู้นำท้องถิ่น ห้ามประกันตัวผู้ต้องหาคดีพนัน

ผู้ว่าระยอง เวียนหนังสือคำสั่งด่วน ห้ามข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ไปให้ความช่วยเหลือ และประกันตัวผู้ต้องหาคดีการพนัน ฝ่าฝืนเจอโทษวินัยสูงสุด

 

 

วันที่ 2 ก.พ.64 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เวียนส่งส่วนราชการจังหวัดระยองทุกแห่ง เรื่องห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทประกันตัวผู้ต้องหาคดีการพนันทุกกรณี ใจความว่า

 

ตามที่ปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ละลอกใหม่แบบกลุ่มก้อนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งผลการสอบสวนโรคเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดครั้งนี้ ประการหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่เข้าชุมนุมมั่วสุมในแหล่งเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนันและปัจจุบันยังพบว่ายังมีการลักลอบเล่นการพนันนประเภทต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง

 

จังหวัดระยอง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปราบปรามจับกุม ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปให้ความช่วยเหลือและประกันตัวผู้ต้องหาคดีการพนันโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง