'ทางหลวงชนบท' ปล่อยละอองน้ำแรงดันสูง ดักจับฝุ่นละออง 15 จุด สกัด PM 2.5

'ทางหลวงชนบท' ปล่อยละอองน้ำแรงดันสูง ดักจับฝุ่นละออง 15 จุด สกัด PM 2.5
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 14:18 )
14
'ทางหลวงชนบท' ปล่อยละอองน้ำแรงดันสูง ดักจับฝุ่นละออง 15 จุด สกัด PM 2.5

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท(ทช.)แจ้งว่า ทช.ดำเนินการปล่อยละอองน้ำแรงดันสูง เพื่อดักจับฝุ่นละอองทางอากาศ ตามมาตรการป้องกันมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละออง ลดมลภาวะฝุ่นละอองเป็นพิษทางอากาศ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยปัจจุบันสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการติดตั้งจุดปล่อยละอองน้ำแรงดันสูงไปแล้ว จำนวน 15 จุด ณ ถนนราชพฤกษ์ บริเวณสะพานลอย กม.ที่ 15 + 100 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และบริเวณวงเวียน ถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนนครอินทร์ กม.ที่ 16 + 800 ซ้ายทางบริเวณสะพานลอยและเขตพื้นที่ที่กรมทางหลวงชนบทดูแลรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการปล่อยละอองน้ำออกเป็น 2 รอบ คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย

 

โดยเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขสถานการณ์มลภาวะทางอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ฟุ้งกระจายในปริมาณที่มากเกินเกณฑ์กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแล บูรณาการร่วมกับส่วนจังหวัดนำรถน้ำสนับสนุนในการฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณถนนย่านชุมชน บ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความสะอาด โดยเฉพาะสำนักบำรุงทาง เน้นให้ช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งดเว้นการเผาหญ้าที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองควันพิษ ตามมาตรการป้องกันมลภาวะ ทางอากาศ PM 2.5

 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์ บริเวณสะพานลอย กม.ที่ 15+100 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และบริเวณวงเวียน ถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนนครอินทร์ กม.ที่ 16+800 ซ้ายทาง มีนายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายคุณมาศ พันธุเตชะ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นายเสฎฐพงศ์ ทองประภา ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย โดยมีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์, นครอินทร์, ชัยพฤกษ์, กัลปพฤกษ์ ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ บริเวณจังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง