BGRIM จับมือกลุ่ม PTT ร่วมทำธุรกิจก๊าซ LNG

BGRIM จับมือกลุ่ม PTT ร่วมทำธุรกิจก๊าซ LNG
ทันหุ้น
23 สิงหาคม 2564 ( 18:37 )
48
BGRIM จับมือกลุ่ม PTT ร่วมทำธุรกิจก๊าซ LNG

ทันหุ้น-บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 บริษัทได้บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนกับบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท. และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในสัดส่วนร้อยละ 50:50) โดย PTTGL ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาจองหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงต่อยอดการประกบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ 

 

ทั้งนี้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและค้าก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยโครงสร้างการถือหุ้น จะมีบี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้น 50% และ PTTGL ถือหุ้น 50% 

 

ด้านบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี ในจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท โดยบริษัท บี กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในการมุ่งสู่พลังงานอนาคต และเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง