รีเซต

การค้า 'ซานตง-RCEP' ขยายตัวในครึ่งปีแรก

การค้า 'ซานตง-RCEP' ขยายตัวในครึ่งปีแรก
Xinhua
25 กรกฎาคม 2565 ( 15:48 )
21
การค้า 'ซานตง-RCEP' ขยายตัวในครึ่งปีแรก

จี่หนาน, 25 ก.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครชิงเต่า มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน รายงานว่ามูลค่าการค้าของซานตงกับสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ช่วงครึ่งแรกของปี 2022 อยู่ที่ 5.87 แสนล้านหยวน (ราว 3.18 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

 

รายงานระบุว่าการส่งออกของซานตง ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 3.46 แสนล้านหยวน (ราว 1.87 ล้านล้านบาท) ส่วนการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 13.1 อยู่ที่ 2.41 แสนล้านหยวน (ราว 1.31 ล้านล้านบาท)มูลค่าการค้าของซานตงกับสาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และญี่ปุ่น ช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ 1.37 แสนล้านหยวน (ราว 7.45 แสนล้านบาท) 1.16 แสนล้านหยวน (ราว 6.31 แสนล้านบาท) และ 9.32 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.06 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ร้อยละ 70.5 และร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยปริมาณการค้ากับสามประเทศนี้คิดเป็นร้อยละ 59 ของการค้าทั้งหมดของซานตงกับสมาชิกความตกลงฯด้านปริมาณการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการเอกชนในซานตงกับสมาชิกความตกลงฯ ช่วงครึ่งปีแรก รวมอยู่ที่ 4.28 แสนล้านหยวน (ราว 2.32 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบปีต่อปี และคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 70 ของการค้าของซานตงกับสมาชิกความตกลงฯนอกจากนั้นทางการซานตงได้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงฯ ช่วงครึ่งปีแรกราว 59,000 ฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง