รีเซต

ม.33 เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก 1,000 บาท

ม.33 เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก 1,000 บาท
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2564 ( 06:15 )
151
ม.33 เรารักกัน งวดสุดท้าย! โอนเงินเข้า'เป๋าตัง'แล้วอีก 1,000 บาท

วันนี้ (31พ.ค.64) ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินในโครงการ ม33เรารักกัน ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 อีกคนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระลอกที่ 3 และมีการวางกรอบเวลา แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท โดยโอนให้ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ดังต่อไปนี้

งวดแรก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถนำไปใช้จ่ายรวมกับเงินรอบใหม่ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง