จีนเตรียมเผยโฉม 'เมืองโบราณ 2,000 ปี' บนเส้นทางสายไหมในซินเจียง

จีนเตรียมเผยโฉม 'เมืองโบราณ 2,000 ปี' บนเส้นทางสายไหมในซินเจียง
Xinhua Thai
7 พฤษภาคม 2564 ( 21:00 )
53
จีนเตรียมเผยโฉม 'เมืองโบราณ 2,000 ปี' บนเส้นทางสายไหมในซินเจียง

 

 

อุรุมชี, 7 พ.ค. (ซินหัว) -- บรรดาเจ้าหน้าที่ของจีนเปิดเผยว่า นักโบราณคดีเตรียมเผยโฉมซากนครโบราณอายุ 2,000 ปี บนเส้นทางสายไหมในเมืองถูมู่ซูเค่อ (Tumushuke) เขตปกครองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

 

เมืองดังกล่าวชื่อว่านครถังหวัง เก่าแก่ย้อนไปถึงช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ฮั่นถัง เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองบนแนวเส้นทางสายไหม ซึ่งมีพรมแดนติดกับทะเลทรายทากลามากัน

 

 

บุคคลสำคัญของโลก อาทิ จางเชียน ราชทูตแห่งราชสำนักฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 220) และพระภิกษุเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งเดินทางสู่อินเดียเพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนา ล้วนเคยเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในประวัติศาสตร์

 

 

ในอดีต นครถังหวังเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา โดย พอล เพลเลียต นักวิชาการด้านจีนศึกษา เคยขุดค้นพบซากพุทธศาสนสถาน 2 แห่งที่นี่เมื่อปี 1906 รวมถึงโบราณวัตถุมากกว่า 400 ชิ้น ซึ่งในปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

 

 

หลินลี่ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยกว่างซี อวี้หลิน กล่าวว่าร่องรอยของวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากปากีสถาน วัฒนธรรมที่ราบตอนกลางของจีน และวัฒนธรรมอื่นจากอิหร่าน กรีซ โรม ล้วนถูกค้นพบที่นี่ เราจึงบอกได้ว่าเมืองถูมู่ซูเค่อเป็นเหมือนกับจุดบรรจบ ในประวัติศาสตร์แห่งการหลอมรวมทางวัฒนธรรม

 

 

ด้านหวังเจี้ยนซิน ศาสตราจารย์ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงเหนือ กล่าวว่านครแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณ ซึ่งคาดหวังว่าการขุดค้นซากเมืองนั้นจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาแผ่ขยายเข้ามาสู่ดินแดนนี้อย่างไร ตลอดจนราชสำนักส่วนกลางปกครองพื้นที่แถบนี้อย่างไร ทั้งยังแสดงความหวังว่านครโบราณแห่งนี้อาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง