รีเซต

จีนอัปเดตแนวปฏิบัติ 'ฉีดวัคซีน' เสริมภูมิคุ้มกันตามมาตรฐาน

จีนอัปเดตแนวปฏิบัติ 'ฉีดวัคซีน' เสริมภูมิคุ้มกันตามมาตรฐาน
Xinhua
16 ธันวาคม 2566 ( 18:57 )
50
จีนอัปเดตแนวปฏิบัติ 'ฉีดวัคซีน' เสริมภูมิคุ้มกันตามมาตรฐาน

(แฟ้มภาพซินหัว : บุคลากรการแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุในเมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 22 ธ.ค. 2022)

ปักกิ่ง, 16 ธ.ค. (ซินหัว) -- สำนักบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน รายงานการออกแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มพูนการจัดการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีมาตรฐาน

แนวปฏิบัติข้างต้นปรับปรุงจากฉบับปี 2016 ระบุข้อบังคับแนวทางการฉีดวัคซีนอันมีมาตรฐาน ครอบคลุมการจัดการการใช้วัคซีน การเฝ้าติดตามและรับมือกับอาการข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงการตรวจอัตราการฉีดวัคซีน

หน่วยงานควบคุมโรคและศูนย์ฉีดวัคซีนควรใช้ระบบตรวจสอบวัคซีนตามกำหนด ซึ่งประกอบด้วยการตรวจเช็กและบันทึกข้อมูลปัจจัยต่างๆ ในรายเดือน เช่น ปริมาณ ที่มา หีบห่อ อุณหภูมิจัดเก็บ และวันหมดอายุของวัคซีน

อนึ่ง จีนแบ่งประเภทวัคซีนเป็นวัคซีนตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันอยู่ภายใต้ข้อบังคับของรัฐบาล และวัคซีนไม่ตามแผนฯ อันเป็นความสมัครใจฉีดของแต่ละคน ยกเว้นวัคซีนเฉพาะในแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง