รีเซต

สจ.นก ร่วมกับชมรมอาสาปันสุข ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ อ.เทิง

สจ.นก ร่วมกับชมรมอาสาปันสุข ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ อ.เทิง
77ข่าวเด็ด
28 กันยายน 2563 ( 01:32 )
114
สจ.นก ร่วมกับชมรมอาสาปันสุข ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ อ.เทิง

เชียงราย-สจ.นก ร่วมกับชมรมอาสาปันสุข ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.เทิง ด้านประธานชมรมฯเผยเตรียมผลักดันโครงการธนาคารออกซิเจนและธนาคารเวลาให้ทั่วถึง ใช้จิตอาสาช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ป่วย

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ก.ย. 63 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย และสมาชิกชมรมอาสาปันสุข ซึ่งประกอบด้วย สมาคมอาสากู้ภัยเทิงสาธารณกุศล มูลนิธิสว่างพะเยา มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ สว่างเวียงป่าเป้าเชียงราย มูลนิธิสว่างนครลำพูน และกู้ภัยมณีดวงแก้วกุศลสงเคราะห์ลำปาง ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นทึ่อำเภอเทิงจำนวน 5 ราย

 

 

 

 

ผู้ป่วยติดเตียงที่ทางชมรมเข้าไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพคือนางชุมสาย ยุวเวทย์ อายุ 63 ปี ชาวบ้าน ม.1 ต.เวียง อ.เทิง ป่วยติดเตียงมานาน 9 ปี นางทอน คำพรม อายุ 67 ปี ชาวบ้าน ม.14 ต.เวียง มีอาการเลือดจาง กล้ามเนื้อข้างขวาอ่อนแรง ป่วยติดเตียงนาน 2 ปี นายจวง เพชรนอก อายุ 94 ปี ม.1 ต.สันทรายงาม เป็นโรคชรา ไม่สามารถเดินเองได้ นางทองอินทร์ สุทธิประภา อายุ 82 ปี ม.3 ต.สันทรายงาม มีอาการมือเท้าอ่อนแรง จากโรคเส้นเลือดสมองตีบ ป่วยติดเตียงมานาน 2 ปี และนายมา คำเหล็ก อายุ 74 ปี ชาวบ้าน ม.2 ต.งิ้ว มีอาการร่างกายซีกซ้ายอีอนแรงเนื่องจากบาดทะยัก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ป่วยติดเตียงมานาน 5 ปี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและมอบถุงยังชีพแล้ว ผู้ร่งมกิจกรรมยังได้พากันไปสักการะพระธาตุจอมจ้อ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเทิงอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ เจี๊ยะหลิม ประธานมูลนิธิสว่างพะเยา และประธานชมรมอาสาปันสุขภาคเหนือ เผยว่า ชมรมอาสาปันสุขเกิดมาจากหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ชนบทได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นชมรมเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอนาถา หรือเวลาที่เกิดภัยพิบัติก็รวมตัวกันออกไปข่วยเหลือตามที่ต่างๆ ตอนนี้ชมรมอาสาปันสุขได้มีการจัดโครงการขึ้นมา 2 โครงการ โครงการแรกคือ “โครงการธนาคารออกซิเจน” ซึ่งดำเนินการไปแล้วที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา และวันนี้มาดำเนินการที่ อ.เทิง จ.เชียงราย โครงการนี้เราจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และถังออกซิเจน เพื่อเอามาใช้กับผู้ป่วย ทางเราจึงมีการรวบรวมเงินกันเพื่อซื้อเครื่องออกซิเจนให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ยืม เพื่อลดภาระของผู้ป่วย และเรามีมีกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกเดือนตามที่ได้รับการร้องขอ ซึ่งก็จัดกันไปตามกำลังและศักยภาพที่เรามี

 

 

 

 

โครงการที่ 2 ก็คือ “โครงการธนาคารเวลา” เราจะใช้เวลาว่างของเราในการไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ แล้วไปจดบันทึกไว้ในชมรมว่าในแต่ละวันเราได้บำเพ็ญประโยชน์มาเป็นเวลากี่ชั่วโมง เพื่อสะสมไว้ ในอนาคตถ้าสมาชิกที่ร่วมโครงการเกิดการเจ็บป่วยหรือต้องการให้ชมรมช่วยเหลือเรื่องไดเรื่องหนึ่ง ก็จะสามารถแจ้งร้องขอมาที่ชมรมให้ส่งจิตอาสาให้มาช่วยเหลือเราได้ตามความต้องการ ไม่เกินชั่วโมงที่เราสะสมไว้ เช่น แม่ของสมาชิกป่วยติดเตียง ลูกจะต้องดูแลตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพได้ ก็จะเกิดความลำบากทั้ง 2 ฝ่าย ทางชมรมก็จะได้เข้ามาดูแล เพื่อให้ญาติของผู้ป่วยจะได้มีเวลาออกไปทำมาหากิน หรือออกไปทำธุรกรรมต่างๆได้ โดยที่จะมีคนเฝ้าญาติที่ป่วยติดเตียงอยู่ได้ สิ่งที่ได้รับอันดับแรกก็คือจะได้บุญ และอนาคตหากเราป่วยเป็นอะไรหรือมีความจำเป็นจะร้องขอเราก็จะมีคนมาดูแลเราเหมือนกัน เป็นโครงการที่นำเอาชาวบ้านมาช่วยชาวบ้าน หรือประชาชนช่วยประชาชน ใช้จิตอาสาเป็นหลัก

 

 

 

 

ด้านนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย เผยว่า ตนเห็นว่ากิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ จึงอยากจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมบ้าง ในส่วนของตนหากมีโอกาสเข้าไปบริหารในอบจ. ก็จะให้ รพ.สต. ซึ่งจะเข้ามาอยู่ในความดูแลของ อปท. ได้เข้าไปสำรวจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยอนาถา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทั่วถึงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง