รีเซต

แจ้งขอใช้สิทธิ์ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง

แจ้งขอใช้สิทธิ์ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2565 ( 12:02 )
80
แจ้งขอใช้สิทธิ์ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง

วันนี้ (31 พ.ค.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล โพสต์ข้อความระบุว่า บ้านที่มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องมือแพทย์ตลอดเวลา แจ้งขอใช้สิทธิ์ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งเจ้าของบ้านหรือญาติผู้ป่วยสามารถขอใช้สิทธิ์ "ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า" ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยใช้เอกสาร

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา

- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล

- หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า

- ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


2.สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า

3.ลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น

5. กรณีที่จะยกเลิกสิทธิมีดังนี้

- ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน

- ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า

- แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ

- ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร.1129


ข้อมูลจาก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

ภาพจาก PR MEA

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง