รีเซต

"สุริยะ" ดันสตาร์ตอัพ 2,000 รายเข้าถึงแหล่งทุน

"สุริยะ" ดันสตาร์ตอัพ 2,000 รายเข้าถึงแหล่งทุน
มติชน
1 เมษายน 2564 ( 17:39 )
90
"สุริยะ" ดันสตาร์ตอัพ 2,000 รายเข้าถึงแหล่งทุน

“สุริยะ” ดันสตาร์ตอัพ 2,000 รายเข้าถึงแหล่งทุน พบจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ อัดเงินหนุน 500 ล้านบ.

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) หรือ ดีพร้อม อยู่ระหว่างเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ สตาร์ตอัพ ที่ปัจจุบันมีกว่า 2,000 ราย ให้มีทักษะทางธุรกิจเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันอุปสรรคการ คือ ปัญหาด้านต้นทุนของธุรกิจ ทั้งต้นทุนเชิงทักษะทางธุรกิจและต้นทุนเชิงจำนวนเงิน จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ตอัพ คอนเนค ในประเภทอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูง อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ อุตสาหกรรมดีพเทค สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพจากบริษัทเอกชนชั้นนำที่สนใจลงทุน (ซีวีซี) ในการต่อยอดธุรกิจ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมทักษะและการพัฒนาโมเดลธุรกิจ จำนวน 25 ทีม คาดว่าจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนกว่า 500 ล้านบาท

 

 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกสอ. กล่าวว่า กสอ.หรือ ดีพร้อม คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ 25 ทีม จาก 4 สาขาที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในตลาดโลก ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการแพทย์ สาขาเทคโนโลยีการเงิน และสาขาไลฟ์สไตล์ มาบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 และจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจในตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานตลาดไปยังต่างประเทศโดย ดีพร้อม มุ่งเน้นคัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

 

 

“นวัตกรรมที่น่าสนใจจาก 25 ทีม อาทิ นวัตกรรมแพลตฟอร์มวินิจฉัยปัญหาและควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัจฉริยะที่สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 20% นวัตกรรมระบบเก็บข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรถบรรทุกแบบอัตโนมัติผ่านระบบเอไอ และกล้องซีซีทีวี นวัตกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม โดย ดีพร้อม จะสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ตอัพให้มีศักยภาพในการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุนคุณภาพ เพิ่มอัตราการอยู่รอดของธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมในอนาคต” นายณัฐพลกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง