รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศเก็บแวตสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก เริ่ม 5 ก.ค.67

ราชกิจจาฯประกาศเก็บแวตสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก เริ่ม 5 ก.ค.67
ทันหุ้น
21 มิถุนายน 2567 ( 09:28 )
17
ราชกิจจาฯประกาศเก็บแวตสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก เริ่ม 5 ก.ค.67

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้กระทรวงการคลังเริ่มเก็บภาษีแวตสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.67 เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องถูกจัดเก็บแวตและปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

 

#ทันหุ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500บาท ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)ที่มีราคาตั้งแต่ 1บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎคม 2567เป็นต้นไป

 

สำหรับเหตุผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทนั้น โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับ ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร

 

ดังนั้น ผู้นำเข้าของต้องปฎิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด โดยประกาศนี้ ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2567 หรือ นับตั้งแต่วันที่ 5กรกฎาคม 2567 ประกาศดังกล่าวลงนามนายพิชัย ชุณหวชริ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีแวตดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากนั้น กรมสรรพากรจะดำเนินการจัดเก็บเอง โดยขณะนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การจัดเก็บแวตนำเข้าสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 1,500บาทดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาข้อได้เปรียบจากสินค้าจีนราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดไทย และการจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจากผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

 

ที่ผ่านมา สินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500บาท ได้รับการยกเว้นภาษีแวต เนื่องจาก ประมวลรัษฎากรได้เขียนผูกไว้กับกฎหมายศุลกากร ที่ให้ยกเว้นการเก็บแวตในสินค้านำเข้าที่กรมศุลกากรยกเว้นอากรตามประเภท 12ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร คือ สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ดังนั้น หากจะต้องจัดเก็บแวตในสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500บาท กรมฯจะต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดเก็บแวตสำหรับสินค้าดังกล่าวได้

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง