เหตุผล 'สายใต้ใหม่' ย้ายคืนที่เดิม เพราะเวนคืนที่ ขยายทางหลวง ถ.พุทธมณฑลสาย 1

เหตุผล 'สายใต้ใหม่' ย้ายคืนที่เดิม เพราะเวนคืนที่ ขยายทางหลวง ถ.พุทธมณฑลสาย 1
มติชน
21 กันยายน 2563 ( 15:29 )
1.3K
เหตุผล 'สายใต้ใหม่' ย้ายคืนที่เดิม เพราะเวนคืนที่ ขยายทางหลวง ถ.พุทธมณฑลสาย 1

     จากกรณีที่ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม มีแผนที่จะย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือ สายใต้ใหม่ กลับมาอยู่บริเวณเดิม คือสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) หรือสายใต้เก่า เนื่องจากสัมปทานจัดตั้งสถานีสายใต้ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที้ขอเอกชน ที่เปิดให้ บขส.ใช้เดินรถโดยจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ จะหมดอายุลงในปี 2568 นั้น

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค แขวงบางหว้า แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ และ แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรหม แขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพุทธมนฑลสาย 1 โดย ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี และจะเวนคืนที่ ส่วนแคบที่สุด 60 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 1500 เมตร โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ภายใน 120 วัน นับแต่บังคับใช้ ซึ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

 

อ่าน ราชกิจจานุเบกษา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง