รีเซต

เปิดเวทีเสวนา”แก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน”ย้ำให้คงอยู่ซึ่งคอกหอยและขนำเฝ้าชี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจจังหวัด

เปิดเวทีเสวนา”แก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน”ย้ำให้คงอยู่ซึ่งคอกหอยและขนำเฝ้าชี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจจังหวัด
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 09:18 )
31
เปิดเวทีเสวนา”แก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน”ย้ำให้คงอยู่ซึ่งคอกหอยและขนำเฝ้าชี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจจังหวัด

สุราษฎร์ธานี-อบต.บางชนะ แหล่งกำเนิดลูกพันธุ์หอยแครงธรรมชาติเปิดเวทีเสวนา”แก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน”ย้ำให้คงอยู่ซึ่งคอกหอยและขนำเฝ้าชี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกหอยแครงของประเทศ


 

วันนี้ ( 13 ส.ค. 63 )ที่ อบต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ทาง อบต.ได้จัดเวทีเสวนาแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอนภาครัฐร่วมกับประชาชน โดยมีผู้ประกอบการเลี้ยงหอย/ชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ ต.บางชนะและใกล้เคียง ของ อ.เมือง /อ.พุนพิน /อ.ท่าฉางประมาณ 700 คนเข้าร่วมเวทีเสวนา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อดีของการเพาะเลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอน/ การมีคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอยในอ่าวบ้านดอน ซึ่งพื้นที่ ต.บางชนะ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกปีจะมีลูกพันธุ์หอยแครงเกิดเองตามธรรมชาติจำนวนมาก และในปีนี้มีลูกพันธุ์หอยแครงเกิดเองตามธรรมชาติจำนวนมาก จนมีการแย่งชิงผลประโยชน์ลูกพันธุ์หอยจนนำไปสู่การจัดระเบียบอ่าวบ้านดอนของ ศรชล.

 

 

ขณะที่ในส่วนของ ศรชล.ได้ให้ความรู้ ข้อกฎหมายของ ศรชล.ให้ชาวบ้านได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

 

นอกจากนั้นทางตัวแทนผู้เลี้ยงหอยและชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงพลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 ผ่านทาง ศรชล.ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี โดยในหนังสือดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและหลักการรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีคอกหอย และให้คงอยู่ซึ่งคอกหอยและขนำเฝ้าคอกหอยเนื่องจากหอยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักทางทะเลของ จ.สุราษฎร์ธานีและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกหอยแครงของประเทศ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม