คนไทยในต่างแดนทยอยกลับต่อเนื่องหลังถูกกักตัวครบ 14 วัน

คนไทยในต่างแดนทยอยกลับต่อเนื่องหลังถูกกักตัวครบ 14 วัน
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 18:48 )
42
คนไทยในต่างแดนทยอยกลับต่อเนื่องหลังถูกกักตัวครบ 14 วัน

คนไทยในต่างแดน ยังเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังถูกกักตัวในต่างประเทศ แล้ว

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เปิดรับคนไทยกลับประเทศ ต้องดำเนินการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ มีเอกสารครบถ้วน รวมถึงหนังสือยินยอมรับการกักตัว 14 วัน ตาม พ.ร.บ.โรคระบาด และกัมพูชาส่งคนไทย 6 คนกลับบ้าน เป็นหญิง 1 คน ชาย 5 คน และต้องกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการอีก

ทั้งนี้ ที่จุดคัดกรองโควิด-19 ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้วร่วมกับ พ.ต.ท.จิรเดช พุฒินาทพัฒน์ สว.ตม.จว.สระแก้ว นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายธนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าทำความเข้าใจกับคนไทย ที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ทั้ง 6 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน หลังจากไทยอนุโลมให้คนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเป็นวันที่ 5 ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเอกสารต่างๆ ทั้งหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ที่ กรุงพนมเปญ และใบรับรองแพทย์ของกัมพูชา ทุกคนต้องมีเอกสารครบถ้วน รวมถึงหนังสือยินยอมรับการกักตัว 14 วัน ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดฯ เมื่อผ่านคัดตอนการคัดกรองโรคเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้นำคนไทยทั้ง 6 คน ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เพื่อไปส่งสถานที่พักพิงชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ โดยมีรถนำขบวนของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำไปส่งถึงสถานที่กักกันตัว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือออกนอกเส้นทางที่รองรับไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง