เกาะสมุยลุย 7 ตำบล ฉีด 'ซิโนแวค' เคลื่อนที่ แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

เกาะสมุยลุย 7 ตำบล ฉีด 'ซิโนแวค' เคลื่อนที่ แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง
มติชน
1 มิถุนายน 2564 ( 14:07 )
58
เกาะสมุยลุย 7 ตำบล ฉีด 'ซิโนแวค' เคลื่อนที่ แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย นายอภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ติดตามการทำงานของชุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ 7 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย กองสาธารณสุขเทศบาลนครเกาะสมุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจำตำบล และ อสม.อำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ 7 ตำบล บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยกำหนดได้

 

 

ที่ ต.แม่น้ำ ทีมชุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับนางสมศรี ผ่องแผ้ว อายุ 71 ปี เนื่องจากไม่สะดวกที่จะไปฉีดวัคซีนตามจุดที่ทางการกำหนด เช่นเดียวกับนายโสภณ รัตนรักษ์ อายุ 78 ปี ก็ได้นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นกัน นอกจากนี้นางสาวกิมง้อ แซ่ลิ้ม อายุ 92 ปี และนางสาวกิมเลี้ยง แซ่ลิ้ม อายุ 83 ปี สองพี่น้องซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก็ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกัน หลังการฉีดทุกรายไม่แพ้วัคซีนหรือมีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

 

 

 

นายธีระพงศ์กล่าวว่า จากการปฏิบัติการเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย เป้าหมายเป็นกลุ่มที่ต้องการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทำให้มีผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คน จะทำให้สมุยมีคนที่ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดชุดออกหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง โดยจะออกปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบไปใช้กับหลายๆ พื้นที่ได้

 

 

“วันนี้คนเกาะสมุยต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่เลือกว่ายี่ห้อดีกว่าหรือไม่ดีกว่า เพียงต้องการฉีดวัคซีนให้ปลอดภัยก่อน หลังฉีดไม่พบผู้ที่แพ้วัคซีน หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด” นายธีระพงศ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง