รีเซต

จีนบังคับใช้ 'กม.คุ้มครองสัตว์ป่า' ฉบับแก้ไข มุ่งปกป้อง-ควบคุมสัตว์ป่า

จีนบังคับใช้ 'กม.คุ้มครองสัตว์ป่า' ฉบับแก้ไข มุ่งปกป้อง-ควบคุมสัตว์ป่า
Xinhua
2 พฤษภาคม 2566 ( 12:23 )
87
จีนบังคับใช้ 'กม.คุ้มครองสัตว์ป่า' ฉบับแก้ไข มุ่งปกป้อง-ควบคุมสัตว์ป่า

ปักกิ่ง, 2 พ.ค. (ซินหัว) -- กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแก้ไขของจีน ซึ่งผ่านการรับรองจากสภานิติบัญญัติระดับสูงเมื่อเดือนธันวาคม 2022 เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันจันทร์ (1 พ.ค.) โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่ของพวกมันให้ดียิ่งขึ้นกฎหมายฉบับแก้ไขได้ปรับปรุงมาตรการควบคุมประชากรสัตว์ป่าอย่างละเอียด โดยกำหนดให้มีการสร้างสถานกักกันและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกัน รวมถึงการติดป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย สืบเนื่องจากสถานการณ์สัตว์ป่าไหลทะลักจนเป็นภัยต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์รายงานระบุว่ากฎหมายข้างต้นได้เพิ่มขอบเขตการมอบเงินชดเชยระดับชาติสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ป่า โดยครอบคลุมกลุ่มสัตว์ป่าบกที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง เพิ่มจากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มสัตว์ป่าที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐอนึ่ง กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับที่มีอยู่เดิมนั้นประกาศใช้ในปี 1988 โดยการแก้ไขรอบนี้ถือเป็นการปรับปรุงกฎหมายใหม่ครั้งแรกนับตั้งแต่การแก้ไขในปี 2016มาตรการหลายรายการสำหรับการกักกันสัตว์ป่ามีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ (1 พ.ค.) เช่นกัน โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริง และการทุ่มเทความพยายามปรับปรุงระบบสนับสนุนทางเทคนิคและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง