รีเซต

LH ให้กองทรัสต์ LHSC เช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

LH ให้กองทรัสต์  LHSC เช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
ทันหุ้น
23 เมษายน 2567 ( 17:34 )
32
LH ให้กองทรัสต์  LHSC เช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

#LH #ทันหุ้น-บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) หรือ LH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัดหรือ LHMH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นผู้ถือสิทธิในสัญญาเช่าที่ดิน และเป็นเจ้าของอาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา มีความประสงค์จะให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC เข้าลงทุนในศูนย์การค้า โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์และซื้ออสังหาริมทรัพย์ของศูนย์การค้าจาก LHMH

 

โดยในปัจจุบัน LHMH อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฏหมาย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง