รีเซต

ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจความพร้อมสถานที่กักตัว สมบูรณ์แบบ100%

ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจความพร้อมสถานที่กักตัว สมบูรณ์แบบ100%
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 22:27 )
402
ผู้ว่าฯนครปฐม ตรวจความพร้อมสถานที่กักตัว สมบูรณ์แบบ100%

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่เป็น Local Quarantine ของจังหวัด โดยใช้อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการ แบ่งเป็นห้องปรับอากาศ 40 ห้อง และห้องพัดลม 20 ห้อง สามารถรองรับผู้กักกันได้สูงสุด จำนวน 120 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ไว้บริการอย่างครบครัน ตลอดจนมีการจำกัดบริเวณพื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก โดยมีการซักซ้อมขั้นตอนการรับตัวผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 ระดับประเทศ หรือ State Quarantine ภายในโรงเรียนการบินกำแพงแสน ทางจังหวัดนครปฐม จึงได้มีการจัดตั้ง Local Quarantine ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัด ขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 อย่างสมบูรณ์แบบ 100% สำหรับสถานการณ์การในประเทศไทย เริ่มดีขึ้นตามลำดับ สิ่งที่สำคัญคือประชาชนให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการเป็นอย่างดี

ด้าน ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า การจัดตั้ง Local Quarantine ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัสโควิด-19 ได้มีพื้นที่ควบคุมและหยุดการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจน จึงขอให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้มีความเข้าใจ และอย่าวิตกกังวล เนื่องจากภายในพื้นที่กักกัน มีการควบคุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย มีการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมั่นใจว่าบริเวณภายนอกสถานที่กักกันมีความปลอดภัย 100%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง