รีเซต

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยกระดับควบคุม "ไฟป่า" ไปหาของป่าระวังถูกจับ!

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยกระดับควบคุม "ไฟป่า" ไปหาของป่าระวังถูกจับ!
TNN ช่อง16
6 เมษายน 2567 ( 16:35 )
9
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยกระดับควบคุม "ไฟป่า" ไปหาของป่าระวังถูกจับ!

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย จนถึงปัจจุบันมีจุดความร้อนสะสม จำนวน 102,106 จุด อยู่ในพื้นที่ป่า จำนวน 64,962 จุด (ป่าอนุรักษ์ 37,251 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ 27,711 จุด) อยู่นอกพื้นที่ป่า จำนวน 37,144 จุด ทั้งนี้ จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ จนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันกับปี 2566 พบว่าลดลง 36.65 เปอร์เซ็นต์


สถานการณ์ไฟป่า ณ ปัจจุบันพบจุดความร้อนในประเทศไทย จำนวน 319 จุด เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 163 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 117 จุด มากที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 46 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 23 จุด และจังหวัดน่าน จำนวน13 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และอุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเข้มงวดในปัจจุบัน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน และอุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่


ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ตรึงพื้นที่”โดยตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดเฝ้าระวังไฟป่า ทั้งประเทศ จำนวน 3,893 จุด แบ่งเป็น


1) จุดตรวจ/จุดสกัด ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,311 จุด


2) จุดเฝ้าระวังไฟป่า ดำเนินการจัดจ้างราษฎรเฝ้าระวังพื้นที่ จำนวน 2,582 จุด โดยแบ่งเป็นการใช้งบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 1,000 จุด และใช้งบกลางโดยเป็นการหนุนเสริมจุดเฝ้าระวังเดิม จำนวน 1,582 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น


โดยล่าสุดวันนี้ ได้มีการยกระดับความเข้มข้นของการควบคุมป้องกันไฟป่า โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการกำชับให้ทุกหน่วย "ต่อจากนี้ให้ทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จับกุมดำเนินคดีทุกคนที่เข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ไฟไหม้ ยกเว้นพื้นที่ที่ได้ทำความตกลงกับชุมชนที่เคารพกติกา โดยเฉพาะพื้นที่ใดที่มีพื้นที่ไฟไหม้มาก หากไม่พบการดำเนินคดี ถือว่าย่อหย่อนไม่เอาใจใส่ 


โดยมอบหมายให้สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สนับสนุนการจับกุม แล้วรายงานผลเปรียบเทียบแต่ละพื้นที่ป่า และพื้นที่รับผิดชอบของสถานีฯไฟป่า อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และให้ทุกหน่วยสอบถามเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ทีมดับไฟป่าด้วยยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง