"บอร์ดดีโอดี" ไฟเขียวจ่ายปันผล 35สต./หุ้น คาดครึ่งปีแรกรายได้ก้าวกระโดดอานิสงส์ออเดอร์แอลกอออล์พุ่ง

"บอร์ดดีโอดี" ไฟเขียวจ่ายปันผล 35สต./หุ้น คาดครึ่งปีแรกรายได้ก้าวกระโดดอานิสงส์ออเดอร์แอลกอออล์พุ่ง
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 11:36 )
32
"บอร์ดดีโอดี" ไฟเขียวจ่ายปันผล 35สต./หุ้น คาดครึ่งปีแรกรายได้ก้าวกระโดดอานิสงส์ออเดอร์แอลกอออล์พุ่ง

ดีโอดี ไบโอเทค อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาท  พร้อมตอกย้ำออเดอร์เจลแอลกอฮอล์ เดือนแรกถึงปัจจุบันพุ่งกระฉูดหลายเท่าตัว มั่นใจหนุนรายได้ครึ่งปีแรกโตก้าวกระโดด   

 

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2562 (ม.ค.ธ.ค.62) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 143.5 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

 

โดยยังกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามมติเดิมที่ได้มีการแจ้งข่าวการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา     

 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กล่าวตอกย้ำว่า ในช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน DODได้รับออเดอร์ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด (PCCA) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ต้องเพิ่มไลน์การผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทันตามยอดออเดอร์ที่เข้ามาทุกวัน จากปัจจุบันที่ PCCA มีกำลังการผลิตเฉลี่ย 200,000 ขวดต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ขวดต่อวัน ซึ่งจากยอดออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ส่งผลให้บริษัทฯมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของ DOD ในครึ่งปีแรก มีแนวโน้มอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างแน่นอน  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง