รีเซต

GLOBALink : ซินเจียงงัด 'โซลาร์เซลล์' สูบน้ำรดป่าเลียบ 'ทางหลวงผ่าทะเลทราย'

GLOBALink : ซินเจียงงัด 'โซลาร์เซลล์' สูบน้ำรดป่าเลียบ 'ทางหลวงผ่าทะเลทราย'
Xinhua Thai
11 มกราคม 2565 ( 20:18 )
30
GLOBALink : ซินเจียงงัด 'โซลาร์เซลล์' สูบน้ำรดป่าเลียบ 'ทางหลวงผ่าทะเลทราย'

อุรุมชี, 11 ม.ค. (ซินหัว) -- สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 86 แห่งตามแนวทางหลวงแอ่งทาริมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปีนี้

 

ทางหลวงความยาว 566 กิโลเมตรสายดังกล่าว ทอดผ่านทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan Desert) ทะเลทรายเคลื่อนตัวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกบริษัทบ่อน้ำมันทาริม (Tarim Oilfield) ดำเนินการปลูก "กำแพงสีเขียว" ขนาดกว้างกว่า 70 เมตร และยาว 436 กิโลเมตร ซึ่งประกอบขึ้นจากต้นไม้ราว 20 ล้านต้น บนสองฝั่งของทางหลวงสายดังกล่าวในปี 2005 เพื่อปกป้องถนนไม่ให้ถูกเนินทรายฝังกลบสถานีไฟฟ้าพลังงานสะอาดเหล่านี้ซึ่งใช้แทนที่การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล จะช่วยให้พลังงานในการสูบน้ำบาดาลเพื่อรดต้นไม้สองข้างทางเฉินเหวิน เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ กล่าวว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สถานีไฟฟ้าทั้ง 86 แห่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ่อเก็บน้ำ 98 แห่งตามแนวทางหลวงผ่าทะเลทรายสายนี้ โดยพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้จะลดการใช้น้ำมันดีเซลต่อปีมากกว่า 1,000 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีราว 3,410 ตัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง