รีเซต

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน รีบเช็ก!

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน รีบเช็ก!
TeaC
19 มีนาคม 2566 ( 11:46 )
119
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน รีบเช็ก!

ข่าววันนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 อยากรีไฟแนนซ์บ้าน รีบเช็ก! อยากกู้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้รวบรวมมาให้ศึกษากันแล้ว

ประกันสังคม ม.33

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนิน โครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับ ประกันสังคม ม.33 ที่ต้องการขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่คงเหลือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) โดยที่วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท 

 

สิ่งสำคัญเลยคือ ผู้ประกันสังคม ม.33 ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ


กู้ขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 รู้ไว้

 1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น
 2. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคาร

 

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเดิมจะต้องเป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่ เท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ปีที่ 1 - ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี คงที่ 5 ปี
 • ปีที่ 6 - ปีที่ 8 อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 2 ต่อปี (MRR-2%)
 • ตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 0.5 ต่อปี (MRR-0.5%)

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ประกันสังคม มาตรา 33 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

 

 1. ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับ ธอส. ผ่านช่องทางแอป : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.

 2. เพิ่ม GHB Buddy เป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy

 3. ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th และนำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้

 4. เอกสารการยื่นขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และเตรียมเอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รวมถึงหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้/ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ให้พร้อม

 5. ยื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

ระยะเวลาโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 - วันที่ 19 ธ.ค. 2566
 • ทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่งหรือ โทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง