รีเซต

รมว.ต่างประเทศจีน ขยายความการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิง

รมว.ต่างประเทศจีน ขยายความการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิง
Xinhua
23 มีนาคม 2566 ( 13:20 )
35
รมว.ต่างประเทศจีน ขยายความการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิง

ปักกิ่ง, 23 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (22 มี.ค.) ฉินกัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน บรรยายสรุปต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน

 

ฉินกล่าวว่าการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิงได้รับความสนใจจากทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากในภูมิรัฐศาสตร์โลกฉินระบุว่าการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิงยังสะท้อนภาพลักษณ์ระดับโลกของจีนในฐานะผู้สร้างสันติภาพ แสดงถึงบทบาทและความรับผิดชอบของจีนในฐานะประเทศขนาดใหญ่ อีกทั้งจะนำพาเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นมาสู่สถานการณ์ระหว่างประเทศที่สลับซับซ้อน รวมถึงช่วยสร้างโลกหลายขั้วอำนาจและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นฉินกล่าวว่าระหว่างการเยือนของสีจิ้นผิง ผู้นำทั้งสองได้หารือเชิงกลยุทธ์ในเชิงลึกเป็นเวลานานในหลายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำว่าจีนดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสันติอันเป็นอิสระ และทำการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานความผิดชอบชั่วดีของประเด็นต่างๆ เสมอมาฉินกล่าวว่าจีนและรัสเซียควรทำงานร่วมกันเพื่อนำทางและส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกในทิศทางที่ตรงตามความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติฉินเผยว่า สีจิ้นผิงได้เสนอวิสัยทัศน์การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติเป็นครั้งแรก ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมอสโกเมื่อ 10 ปีก่อน โดยชี้ว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมา วิสัยทัศน์นี้ได้รับเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นฉินกล่าวว่าความขัดแย้งหลักในโลกปัจจุบันมิใช่สิ่งที่เรียกขานกันว่า "ประชาธิปไตยต้านอำนาจเผด็จการ" ที่จุดกระแสด้วยฝีมือของประเทศเพียงไม่กี่แห่ง ทว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างการพัฒนากับการสกัดกั้นการพัฒนา และระหว่างความยุติธรรมกับการเมืองเชิงอำนาจ ซึ่งเมื่อต้องเผชิญกับลัทธิเอกภาคีนิยมและลัทธิอำนาจครอบงำที่เพิ่มขึ้น การยกระดับและเสริมสร้างการประสานงานเชิงกลยุทธ์ของจีนและรัสเซียจึงยิ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าฉินกล่าวว่าจีนและรัสเซียมุ่งมั่นส่งเสริมโลกหลายขั้วอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งตรงกับความจำเป็นในการรักษาความเสมอภาคและความยุติธรรมระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติฉินระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องของความก้าวหน้าของยุคสมัยและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ มีนัยสำคัญระดับโลกที่อยู่เหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ทวิภาคีฉินกล่าวว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับสูงระหว่างผู้นำทั้งสอง ได้ให้การนำทางเชิงกลยุทธ์และหลักประกันทางการเมืองอันแข็งแกร่งแก่สถานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งความร่วมมือจีน-รัสเซียในยุคใหม่ฉินเปิดเผยว่าระหว่างการเยือนครั้งนี้ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย และประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้หารืออย่างยาวนาน จริงใจ เป็นมิตร และประสบผลสำเร็จ ด้านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิกคณะรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซียเกือบทั้งหมดได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยฉินระบุว่าฝ่ายรัสเซียกล่าวย้ำหลายครั้งว่าการที่สีจิ้นผิงเลือกรัสเซียเป็นจุดหมายการเยือนต่างประเทศแห่งแรก หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจีนอีกครั้ง สะท้อนถึงลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนในยุคใหม่อย่างเต็มที่ และมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรัสเซียเฝ้ารอการประสานงานและความร่วมมืออันใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนชุดใหม่ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขาและทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือเชิงปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน พลังงาน การขนส่งข้ามพรมแดน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าใหม่ๆ ในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการเยือน สีจิ้นผิงและปูติน ร่วมกันลงนามแถลงการณ์ร่วมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการกระชับสถานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งความร่วมมือในยุคใหม่ และแถลงการณ์ร่วมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยแผนพัฒนาในด้านสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-รัสเซียก่อนปี 2030 ซึ่งถือเป็นการวางแผนและการเตรียมการสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือด้านต่างๆ ในขั้นต่อไปจีนและรัสเซียลงนามเอกสารความร่วมมือทวิภาคีหลายฉบับในด้านการเกษตร การป่าไม้ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน การกำกับดูแลตลาด และสื่อมวลชน โดยทั้งสองประเทศย้ำว่าจะยังคงให้การสนับสนุนระหว่างกันต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของอีกฝ่าย และร่วมกันต่อต้านความพยายามแทรกแซงกิจการภายในโดยกลุ่มกำลังจากภายนอกฉินกล่าวว่าดังเช่นที่สีจิ้นผิงเน้นย้ำว่าการกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์จีน-รัสเซียนั้น เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของจีนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์พื้นฐานของประเทศและแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาของโลก ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือสั่นคลอนเนื่องจากช่วงเวลาหรือเหตุการณ์เฉพาะจีนและรัสเซียมุ่งมั่นส่งเสริมสถานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแห่งความร่วมมือ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างคุณูปการใหม่ๆ ต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษย์อีกด้วยฉินเสริมว่าสีจิ้นผิงและปูตินได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและลงลึกเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนระหว่างการเยือนครั้งนี้สีจิ้นผิงชี้ว่าตราบใดที่ทุกฝ่ายยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของการรักษาความมั่นคงร่วมกันที่ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืน และดำเนินการเจรจาและปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค มีเหตุผล และมุ่งเน้นผลลัพธ์ ย่อมจะพบหนทางที่สมเหตุสมผลในการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนขณะเดียวกัน ฝ่ายรัสเซียยืนยันความมุ่งมั่นในการกลับมาเจรจาสันติภาพโดยเร็วที่สุด และยินดีกับความตั้งใจของจีนในการมีบทบาทเชิงบวกเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองและการทูตของวิกฤตยูเครนฉินระบุว่าการเยือนรัสเซียของสีจิ้นผิงถือเป็นการเยือนแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นการนำความคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยการทูต (Xi Jinping Thought on Diplomacy) มาปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง