รีเซต

MEA ลงนาม MOU ร่วมมือ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาออกแบบและบริหารจัดการพลังงานทดแทน

MEA ลงนาม MOU ร่วมมือ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาออกแบบและบริหารจัดการพลังงานทดแทน
TNN ช่อง16
20 ตุลาคม 2565 ( 19:15 )
91
MEA ลงนาม MOU ร่วมมือ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาออกแบบและบริหารจัดการพลังงานทดแทน

วันนี้ (20 ตุลาคม 2565) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง MEA กับ มบส. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เรื่องการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาออกแบบระบบพลังงานทดแทน และบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย 


นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงได้ร่วมมือกับ มบส. ในการพัฒนาออกแบบระบบพลังงานทดแทน และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็น Green University รวมถึงการร่วมพัฒนาด้านการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิจัยระบบการจัดการ EV Charging Station ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรของ มบส. และ MEA เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #มบส #GreenUniversity #MOU 

#MEAsolar #MEAsmartservice #พลังงานสะอาด 

#พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานทดแทน 

#โซลาร์เซลล์  #EV #ChargingStation

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง