รีเซต

GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 45.59 ล้านหุ้น ถือเพิ่มเป็น 46.08%

GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 45.59 ล้านหุ้น ถือเพิ่มเป็น 46.08%
ทันหุ้น
6 กรกฎาคม 2565 ( 18:51 )
88
GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 45.59 ล้านหุ้น ถือเพิ่มเป็น 46.08%

#GULF #ทันหุ้น-บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 ในจำนวน 45,589,854 หุ้น หรือ 1.4217% เป็นการได้มาในตลาดหลักทรัพย์ โดยซื้อผ่านบล.บัวหลวง และบล.ไทยพาณิชย์ 

 

ภายหลังการได้มาหุ้นดังกล่าว ทำให้ GULF ถือหุ้นใน INTUCH เพิ่มขึ้นเป็น 1,477,508,606 หุ้น หรือ 46.0758% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 1,431,918,752 หุ้น หรือ 44.6541% 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง