เกษตรกรรอได้เลย! คลังจ่อออกมาตรการเยียวยาเฉพาะกลุ่มเร็วๆนี้

เกษตรกรรอได้เลย! คลังจ่อออกมาตรการเยียวยาเฉพาะกลุ่มเร็วๆนี้
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 19:47 )
228
เกษตรกรรอได้เลย! คลังจ่อออกมาตรการเยียวยาเฉพาะกลุ่มเร็วๆนี้

คลังแจงชัด เหตุไม่เปิดเกษตรกรลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท ยันมีรายชื่อครบหมดทั้งประเทศแล้ว เตรียมออกมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะเร็วๆ นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า ตามที่ได้เริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นเกษตรกรนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนและในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คน คือใครบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจยการผลิต เป็นต้น

ตังนั้น ในการคัดกรองของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรม ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่านเกณฑ์ และจะมีการดูแลโดยมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะที่จะออกมาเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง