รีเซต

กรุงไทยคาด ราคาขายปลีกดีเซลปี 66 ฉุดกำไรภาคธุรกิจลดลง

กรุงไทยคาด ราคาขายปลีกดีเซลปี 66 ฉุดกำไรภาคธุรกิจลดลง
TNN ช่อง16
3 มีนาคม 2566 ( 09:49 )
74
กรุงไทยคาด ราคาขายปลีกดีเซลปี 66 ฉุดกำไรภาคธุรกิจลดลง

KrungthaiCOMPASS ประเมินว่า ปี 2566 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 33.1 บาท/ลิตร ในปี 2565 เป็น 34.7 บาท/ลิตร ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) คาดว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะกลับมาเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้ง (2) ภาครัฐมีแนวโน้มปรับภาษีสรรพสามิตดีเซลเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระที่ได้ทำการอุดหนุนในช่วงที่ผ่านมา 

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ยังมีทิศทางขาขึ้นในปี 2566 ย่อมสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้น้ำมันดีเซลอย่างเข้มข้น เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในปี 2566 ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มขนส่งทางถนนมากที่สุด โดยคาดว่าอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยจะลดลงถึงร้อยละ 6.35 ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องหาแนวทางในการลดการใช้น้ำมันในการขนส่งสินทางถนน รวมถึงการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากค่าน้ำมันในอนาคต 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง