จีนสูญเสียธัญพืช 3.5 หมื่นล้านกิโลทุกปี ก่อนถึงมือผู้บริโภค

จีนสูญเสียธัญพืช 3.5 หมื่นล้านกิโลทุกปี ก่อนถึงมือผู้บริโภค
Xinhua Thai
24 ธันวาคม 2563 ( 21:36 )
26
จีนสูญเสียธัญพืช 3.5 หมื่นล้านกิโลทุกปี ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ปักกิ่ง, 24 ธ.ค. (ซินหัว) -- รายงานฉบับหนึ่งระบุว่า จีนสูญเสียธัญพืชไปมากกว่า 3.5 หมื่นล้านกิโลกรัมในขั้นตอนก่อนการบริโภค (pre-consumption stages) อันรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บ การขนส่ง และการแปรรูป

 

รายงานข้างต้นมาจากการวิจัยภาคสนามทั่วประเทศโดยคณะผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) และได้รับการเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติระดับสูงของประเทศรายงานระบุว่า จีนมีผลผลิตธัญพืชต่อปีทะลุ 650 ล้านตันเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราการพึ่งพาข้าวและข้าวสาลีที่ผลิตเองสูงเกินร้อยละ 100 และอัตราการพึ่งพาธัญพืชจำพวกข้าวของตนเองมากกว่าร้อยละ 95แม้จะมีปริมาณธัญพืชสำรองเพียงพอ ทว่าจีนก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยรายงานระบุว่าจีนยกให้การลดปริมาณการสูญเสียธัญพืชและปริมาณขยะอาหาร เป็นภารกิจสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้านอาหารปริมาณธัญพืชที่สูญเสียไปในขั้นตอนก่อนการบริโภคของจีนนั้นสูงมาก เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่จัดเก็บ อุปกรณ์โลจิสติกส์ และวิธีการแปรรูปที่ล้าสมัยรายงานยังกล่าวถึงปัญหาขยะอาหารที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์ โดยชี้ว่าทุกปีมีอาหารที่สูญเสียไปในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองต่างๆ มากถึง 1.8 หมื่นล้านกิโลกรัม ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงมาตรการและนโยบายที่ริเริ่มโดยจีนเพื่อป้องกันการสูญเสียธัญพืชและลดขยะอาหาร ตลอดจนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ รายงานแนะนำให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวและคลังเมล็ดพืชอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งใช้เทคนิคการแปรรูปเมล็ดพืชที่มีการบริโภคต่ำ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้สร้างมาตรฐานที่มีเกณฑ์เดียวกัน สำหรับการประเมินขยะอาหารและอาหารที่สูญเสียไป และสร้างแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการตรวจสอบการเกิดขยะอาหารเพื่อสู้กับปัญหาขยะอาหาร รายงานเรียกร้องให้รัฐบาลเข้มงวดกับการจัดงานเลี้ยงโดยใช้เงินสาธารณะ และแนะนำว่าร้านอาหารควรเตือนผู้บริโภคให้สั่งอาหารในปริมาณที่เหมาะสมปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดขยะอาหาร ซึ่งได้ถูกส่งให้กับที่ประชุมของคณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อพิจารณาแล้ว ส่วนขั้นตอนการร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง