รีเซต

เปิดผลวิจัยแดนกีวี บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศ

เปิดผลวิจัยแดนกีวี บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศ
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 11:18 )
26
เปิดผลวิจัยแดนกีวี บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศ

สื่อออนไลน์นิวซีแลนด์ฮาราลรายงานผลการสำรวจสุขภาพประชากรนิวซีแลนด์ประจำปี 2563-2564 ระบุว่าอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศลดลงในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในกลุ่มเมารี ลดลงร้อยละ 6.4 จากปี 2562-2563 ซึ่งขณะนั้น ชาวเมารีสูบบุหรี่ในถึงร้อยละ 28.7 แต่ปัจุบันลดลงอยู่ที่ร้อยละ 22.3

 

นางเดบอรา ฮาร์ท ผู้อำนวยการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของนิวซีแลนด์ (ASH) กล่าวว่า “นิวซีแลนด์ต้องการสร้างสังคมปลอดควันให้กับคนในเจเนอเรชั่นใหม่ เราได้ออกมาตรการที่หลากหลาย ทั้งการบังคับใช้ซองรูปแบบมาตรฐาน เพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ และเรายังมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดอัตราผู้สูบบุหรี่ในประเทศได้จริง”

 

ในปี 2563 การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ขณะที่ในปี 2558 มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น แต่ตอนนี้ (ปี 2564) มีผู้ใหญ่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกวันถึงร้อยละ 6.2 การศึกษาฉบับหนึ่งที่ ASH ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่บาง แต่การใช้เป็นประจำอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้สูบบุหรี่ โดยกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดคือคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18-24 ปี (ร้อยละ 15.3) และชาวเมารี ร้อยละ 12.5

 

“ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่ค่อย ๆ เลิกสูบบุหรี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันตรายต่อสุขภาพ แล้วเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายน้อยกว่าแทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเราเชื่อว่าเทรนด์นี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนของนิวซีแลนด์ก็ลดลงเหลือร้อยละ 8.1 จากร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรโดยรวมจะลดลง แต่สตรีชาวเมารีก็ยังคงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงอยู่ถึงร้อยละ 25.8

 

ดร. มาเรวา โกลเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมบุหรี่ และนักวิจัยด้านพฤติกรรมของชาวเมารี เผยว่า “ผู้สูบบส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจากผลสำรวจสุขภาพประจำปี 2563-2564 ของกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงในผู้ชายชาวเมารี และการเพิ่มขึ้นของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

“การได้รับควันบุหรี่ซึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้เป็นสาเหตุของโรคร้ายและทำให้ผู้สูบบุหรี่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากเราอยากสร้างประเทศที่ปลอดควันให้ได้ภายในปี 2025 เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ให้ได้” ดร. มาเรวาทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ดร.อายชา เวอร์รอล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ ได้ประกาศถึงแผนการครั้ง “ประวัติศาสตร์” ที่จะเพิ่มอายุขั้นต่ำในการซื้อบุหรี่ ขึ้นทุกปีเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่ปลอดบุหรี่ และยังมีการประกาศควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เพื่อทำให้ประชาชนไม่สามารถหาซื้อหรือเข้าถึงบุหรี่ได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดบุหรี่ในสี่ปีข้างหน้า โดยมาตรการอื่น ๆ ได้แก่ การลดปริมาณนิโคตินในผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างถูกกฎหมายให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก การลดจำนวนร้านค้าที่สามารถขายบุหรี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และเพิ่มเงินสนับสนุนสำหรับบริการผู้ติดบุหรี่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม่นี้จะไม่จำกัดการขายบุหรี่ไฟฟ้า

ที่มา: Health survey shows people are smoking less – NZ Herald, The guardian.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง