รีเซต

เกษตรกรฉางซา 'ปลูกพืชในน้ำ' ผลผลิต-รายได้เพิ่ม

เกษตรกรฉางซา 'ปลูกพืชในน้ำ' ผลผลิต-รายได้เพิ่ม
Xinhua
12 พฤษภาคม 2566 ( 13:50 )
44
เกษตรกรฉางซา 'ปลูกพืชในน้ำ' ผลผลิต-รายได้เพิ่ม

ฉางซา, 12 พ.ค. (ซินหัว) -- เหล่าเกษตรกรที่หมู่บ้านเซียงเจียง เมืองฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน อาศัยเทคนิค "ปลูกพืชในน้ำ" ในการเพาะปลูกข้าว ผัก และดอกไม้บนผิวน้ำ พร้อมกับเลี้ยงปลาและกุ้งอย่างเป็นระบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง