รีเซต

ปักกิ่งเผยค่าฝุ่น 'PM 2.5' ลดลงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ปักกิ่งเผยค่าฝุ่น 'PM 2.5' ลดลงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
Xinhua
5 มกราคม 2566 ( 15:39 )
53
ปักกิ่งเผยค่าฝุ่น 'PM 2.5' ลดลงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ปักกิ่ง, 5 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (4 ม.ค.) สำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีน เปิดเผยว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นพิษขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ของปักกิ่ง ลดลงเหลือ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2022 โดยต่ำกว่าตัวเลขของเมื่อปี 2013 ซึ่งเป็นปีที่ปักกิ่งรวบรวมค่าพีเอ็ม 2.5 ไว้ในการติดตามและควบคุมมลพิษทางอากาศครั้งแรก ถึงร้อยละ 66.5

อนึ่ง ค่าพีเอ็ม 2.5 เป็นมาตรวัดติดตามอนุภาคในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนรายงานระบุว่าในปี 2022 ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นพิษพีเอ็ม 10 (PM10) ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปักกิ่ง อยู่ที่ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 23 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยตัวเลขทั้งหมดยังคงมีแนวโน้มลดลงหลิวเป่าเสี้ยน ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเทศบาลกรุงปักกิ่ง ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวยังบ่งชี้ว่าคุณภาพอากาศของปักกิ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ปักกิ่งมีวันที่มีคุณภาพอากาศดีทั้งหมด 286 วันในปี 2022 และมีวันที่มีคุณภาพอากาศดีเยี่ยมซึ่งจัดอยู่ในระดับชั้น 1 (Class I) ถึง 138 วัน มากกว่าปี 2021 ถึง 24 วัน อีกทั้งเผชิญมลพิษทางอากาศอย่างหนักเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งน้อยกว่าปี 2021 ถึง 5 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง