ตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. จับตาซื้อขายหุ้น THG ถ้าเข้าข่ายผิดก.ม.พร้อมลงดาบ

ตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. จับตาซื้อขายหุ้น THG ถ้าเข้าข่ายผิดก.ม.พร้อมลงดาบ
ข่าวสด
16 กรกฎาคม 2564 ( 15:37 )
16
ตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. จับตาซื้อขายหุ้น THG ถ้าเข้าข่ายผิดก.ม.พร้อมลงดาบ

 

ตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. จับตาซื้อขายหุ้น THG ถ้าเข้าข่ายผิดก.ม.พร้อมลงดาบ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

 

 

วันที่ 16 ก.ค.64 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีนพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ THG ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 และทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น THG นั้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบดูแลการซื้อขายเป็นปกติอยู่แล้ว มีกระบวนการดูแลและป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ หรือการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หากตรวจพบจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

 

 

ขณะที่เมื่อวันที่ 15 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานความเคลื่อนไหวการซื้อขายหุ้นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ว่า นางจารุวรรณ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับนายบุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำรายการเข้าซื้อหุ้น THG เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 รวม 3 รายการ ประกอบด้วย 1.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ที่ราคา 29 บาท 2.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 54,000 หุ้น ที่ราคา 29.25 บาท และ 3.เข้าซื้อหุ้นจำนวน 196,000 หุ้น ที่ราคา 29.50 บาท ซึ่งทั้งหมดดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์

 

 

ภายหลังเข้าทำรายการมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 118,489,119 หุ้น หรือคิดเป็น 13.9% ทำให้ปัจจุบัน นางจารุวรรณ วนาสิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 2 ของ THG รองจากบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 145,971,739 หุ้น หรือคิดเป็น 17.1%

 

 

จากกรณีดังกล่าว ทำให้นักลงทุนมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บริหารเก็บหุ้น THG ก่อนที่จะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการเจรจาสั่งซื้อวัคซีนครั้งสำสัญ และทำให้มีผลต่อราคาหุ้น THG ปรับขึ้นแรง

 

 

โดยจากกรณีนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าในกรณีที่ให้ข่าวที่มีผลต่อราคาหุ้น หรือรซื้อขายที่ผิดปกติ ก.ล.ต.แบ่งหน้าที่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นด่านหน้าที่ติดตามภาวะการซื้อขาย และหากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายจะประสานงานกับ ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 

 

ขณะที่น.ส. สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการ บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพยฯ ว่าตามที่นักลงทุนจำนวนมากได้ให้ความสําคัญกับข่าวการเจรจานำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA ของบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด( มหาชน) โดยมีข่าวที่อาจก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจากมีการสอบถามไป ยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนั้น

 

 

ทั้งนี้ THG ได้มีการตกลงซื้อวัคซีนจริงโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ในส่วนของระยะเวลาหากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังเนื่องจากยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งTHG มุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วที่สุดโดย THG ได้ทุ่มเทกับการป้องกันและรักษาชีวิตของประชาชนอย่างเต็มกพลังความสามารถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง