รีเซต

"กิจกรรม สว. สอนกีฬา" สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

"กิจกรรม สว. สอนกีฬา" สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
TNN ช่อง16
11 กันยายน 2566 ( 19:25 )
109
"กิจกรรม สว. สอนกีฬา" สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566  นายพีระศักดิ์  พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี และนายชาญวิทย์  ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางไปจัดกิจกรรม สว. สอนกีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อันจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุง และซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนตราษตระการคุณ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีพร้อมนี้คณะได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์อันจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสน และอุปกรณ์อันจำเป็นจำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ้านคลองสน อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง